Вимагаємо перевірки планової діяльності ТОВ “Агро-Долина” Департаментом екологічної безпеки та дозвільно–ліцензійної діяльності Мінекології

Вимагаємо перевірки планової діяльності ТОВ “Агро-Долина” Департаментом екологічної безпеки та дозвільно–ліцензійної діяльності Мінекології

ГО “Рада громадської Безпеки”,  керуючись колективним зверненням мешканців смт Великодолинське Овідіопольського району Одеської області,  просить Міністерство екології та природних ресурсів та Департамент екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності зокрема терміново втрутитись в ситуацію щодо неналежної роботи ТОВ “Агро-Долина” (ЄДРПОУ 38794412), що спричиняє суттєвий негативний вплив на здоров’я та якість життя місцевих мешканців.

В смт Великодолинське склалася критична ситуація, викликана роботою підприємства, що знаходиться у власності ТОВ “Агро-Долина”. Виробничі потужності даного підприємства розташовані за адресою Одеська область, Овідіопольський район, смт Великодолинське, вул. Станційна, 58-а. Як багаторазово повідомлялось представниками громадськості та держслужбовцями, підприємство діє з порушенням Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”; з порушенням Указу Міністерства охорони здоров’я України “Про затвердження санітарних правил планування та забудови населених пунктів”; а також з порушенням будівельних норм і правил проектування і розміщенні елеваторів, зерноскладів, млинів, комбікормових заводів та інших підприємств, будівель і споруд по зберіганню, обробці і переробці зерна. Робота ТОВ “Агро-Долина” ведеться з кричушими порушеннями санітарно-епідеміологічних норм за відсутності дозволів від Департаменту екології Одеської області. Мешканці Великодолинського цілодобово піддаються психологічному тиску у вигляді постійного підвищеного шуму, який є наслідком роботи цього підприємства. В свою чергу, токсичні викиди підприємства загрожують здоров’ю місцевих мешканців та, особливо, дітей. Вони не можуть вільно дихати, відчинивши вікна у своїх домівках, адже всі ці викиди потрапляють всередину.

Протягом тривалого часу ГО “Рада громадської безпеки” сумісно з мешканцями смт Великодолинське веде системну роботу щодо захисту законних прав громадян України та запобіганню  екологічної катастрофи в даному населеному пункті. Нами направлено листи в місцеві державні органи щодо вищевикладеної ситуації. 

Відповідно до  вимог Закону України “Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII  від 18.12.2017 р. (надалі Закон) «Цей Закон встановлює правові та організаційні засади оцінки впливу на довкілля, спрямованої на запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.».

  Просимо Департамент екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності МЕПР терміново втрутитись в ситуацію, що склалась та провести перевірку планової діяльності ТОВ “Агро-Долина” в смт Великодолинське , яка підлягає оцінці впливу на довкілля.

  Станом на дату нашого звернення на сайті реєстру ОВД (http://eia.menr.gov.ua/) відсутні дані про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТОВ «Агро – Долина (код ЄДРПОУ 38794412), місцезнаходження: 67832, Одеська область, Овідіопольський район, смт Великодолинське, вул. Мізікевича, 58 А.

 Звертаємо увагу, що відповідно до п. 3. “Суб’єкт господарювання подає звіт з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля в письмовій формі на паперових носіях та в електронному вигляді, а також визначену суб’єктом господарювання іншу додаткову інформацію, необхідну для розгляду звіту, за місцем провадження планованої діяльності уповноваженому територіальному органу, а у випадках, визначених частинами третьою і четвертою статті 5 цього Закону, – уповноваженому центральному органу. Відповідно до Статті 6. Закону «Звіт з оцінки впливу на довкілля» п. 1. зазначено « Суб’єкт господарювання забезпечує підготовку звіту з оцінки впливу на довкілля і несе відповідальність за достовірність наведеної у звіті інформації згідно з законодавством.»

  Враховуючи резонансність ситуації, просимо уповноважений підрозділ Міністерства екології та природнихї ресурсів терміново повідомити нас про перевірку діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, або  про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля ТОВ “Агро – Долина”  та усіма законними засобами запобігти забрудненню навколишнього середовища, нанесенню шкоди здоров’ю та якості життя громадян виробничою діяльністю вищезазначеного підприємства.

 

1   2

 

 

Додаток: Листи з підписами мешканців смт. Великодолинське

 

3  6  4  5

 

 

Поділитися статтею