Заява про вчинення кримінального правопорушення ТОВ Агро-Долина / Мешканці Великодолинського звертаються до ГУНП та прокуратури Одеської області

Заява про вчинення кримінального правопорушення ТОВ Агро-Долина / Мешканці Великодолинського звертаються до ГУНП та прокуратури Одеської області

Представники територіальної громади, мешканці смт Великодолинське Одеської області звертаються із заявою про вчинення злочинів проти довкілля, екологічної безпеки посадовими особами ТОВ «Агро-Долина» (67832, Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Мізікевича, 58 А, код ЄДРПОУ: 38794412), директором якого є Маринов Ілля Миколайович.

Товариство розмістило на території населеного пункту, промислове виробництво, яке завдає шкоди як навколишньому середовищу, так і порушує права громадян на безпечне довкілля, забруднює повітря шкідливими викидами. Обладнання, яке встановлене в зерновому елеваторі товариства, спричиняє значний шум, що перешкоджає мешканцям в користуванні власним житлом, завдає незручностей, порушує нормальний уклад життя, права на відпочинок, безпечні умови життя, чисте довкілля та спричиняє моральні страждання. Шум від роботи зернового елеватора не припиняється навіть у нічний час доби (додається відеозапис роботи у нічний час)

 

На скарги мешканців селища щодо порушення тиші в нічний час доби, та взагалі на забруднення навколишнього середовища викидами зернового елеватора, представники товариства ніяким чином не реагують.

Обладнання товариства є джерелом шуму підвищеного рівня. Допустима норма рівня шуму відповідно до СН 3077-84, затверджені Міністерством охорони здоров’я СРСР №3077-84 від 03.08.1994 року «Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой настройки» становить 30 дБа. Тобто робота обладнання зернового елеватора спричиняє шум, який за своїм рівнем перевищує максимально допустимі норми.

Крім того, зерновий елеватор щодня викидає в повітря забруднюючі речовини. У повітрі постійно відчувається запах диму і хімічний запах, що свідчить про перевищення норм допустимого забруднення повітря. Мешканці неодноразово звертались до керівництва товариства з проханням щодо проведення додаткових шумозахисних заходів.

 

Шум від роботи зернового елеватора постійний (цілодобовий) і перевищує гранично допустимі норми. Елеватор працює щодня, до 5 години ранку.

 

Такі тривалі неправомірні дії спричиняють погіршення стану здоров’я мешканців, нервове напруження, роздратування та втому, оскільки вони не мають належних умов для відпочинку і користування своїм житлом внаслідок безперервного шуму від зернового елеватора, що постійно працює на повну потужність.

Відповідно до ст. 50 Конституції України кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.

Згідно ч. 1, 2, 4 ст. 293 ЦК України фізична особа має право на безпечне для життя і Здоров’я довкілля, право на достовірну інформацію про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її збирання та поширення. Діяльність фізичної та юридичної особи, що призводить до нищення, псування, забруднення довкілля, є незаконною. Кожен має право вимагати припинення такої діяльності. Діяльність фізичної та юридичної особи, яка завдає шкоди довкіллю, може бути припинена за рішенням суду. Фізична особа має право на належні, безпечні і здорові умови праці, проживання, навчання тощо.

Відповідно до ст. 24 Закону України  «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» органи виконавчої  влади,  органи  місцевого  самоврядування, підприємства,  установи,  організації  та громадяни при здійсненні будь-яких видів діяльності  з  метою  відвернення   і   зменшення шкідливого   впливу   на  здоров’я населення  шуму,  неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів зобов’язані забезпечувати під    час    роботи    підприємств   рівні  шуму  в прилеглих  до них житлових і громадських будівлях,  що не перевищують рівнів, установлених санітарними нормами; вживати заходів щодо  недопущення  впродовж  доби  перевищень рівнів шуму, встановлених санітарними нормами.

Згідно зі ст. 68 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» є такі види порушень:

– порушення прав громадян на екологічно безпечне навколишнє природне середовище;

– порушення норм екологічної безпеки;

– порушення вимог законодавства України при проведенні екологічної експертизи, у тому

числі поданні завідомо неправдивого експертного висновку;

– невиконання вимог державної екологічної експертизи;

– фінансування і впровадження у виробництво нових технологій і устаткування без

позитивного висновку державної екологічної експертизи;

– порушення екологічних вимог при проектуванні, розміщенні, будівництві, реконструкції,

введенні в дію, експлуатації та ліквідації підприємств, споруд, пересувних засобів та

інших об’єктів;

– допущення наднормативних, аварійних і залпових викидів і скидів забруднюючих

речовин та інших шкідливих впливів на навколишнє природне середовище;

– перевищення лімітів та порушення інших вимог використання природних ресурсів;

– самовільне спеціальне використання природних ресурсів;

– невжиття заходів щодо попередження та ліквідації екологічних наслідків аварій та

іншого шкідливого впливу на навколишнє природне середовище;

– невиконання розпоряджень органів, які здійснюють державний контроль у галузі

охорони навколишнього природного середовища, та вчинення опору їх представникам;

– порушення природоохоронних вимог при зберіганні, транспортуванні, використанні,

знешкодженні та захороненні хімічних засобів захисту рослин, мінеральних добрив,

токсичних радіоактивних речовин та відходів;

– невиконання вимог охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду та інших

територій, що підлягають особливій охороні, видів тварин і рослин, занесених до Червоної

книги України;

 

– відмова від надання своєчасної, повної та достовірної інформації про стан

навколишнього природного середовища, а також про джерела забруднення, у

приховуванні випадків аварійного забруднення навколишнього природного середовища

або фальсифікації відомостей про стан екологічної обстановки чи захворюваності

населення;

– приниження честі і гідності працівників, які здійснюють контроль у галузі охорони

навколишнього природного середовища, посягання на їх життя і здоров’я;

– порушення природоохоронних вимог під час провадження діяльності, пов’язаної з

поводженням із генетично модифікованими організмами.

 

Найбільш поширеним правопорушенням у галузі екологічної безпеки є недотримання екологічних нормативів, вимог та правил. Під екологічними нормативами слід розуміти єдині та обов’язково нормовані межі, обсяги, регламенти, що містять кількісні та якісні показники, забезпечують охорону навколишнього природного середовища, екологічну безпеку суспільства та здоров’я людини, визначають допустиме навантаження антропогенної діяльності на довкілля.

Мешканці селища вважають, що в діях посадових осіб ТОВ «Агро-Долина» наявний склад наступних злочинів проти довкілля: порушення правил екологічної безпеки (ст. 236 КК України); забруднення атмосферного повітря (ст.241); порушення правил безпеки під час використання робіт з підвищеною небезпекою (ст. 272); проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля (ст. 253); порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель (ст.275).

Незалежно від притягнення винних осіб до адміністративної або кримінальної відповідальності вони повинні понести також цивільно-правову відповідальність у разі заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу або здоров’ю громадян внаслідок порушення нормативів, вимог та норм екологічної безпеки, тобто покладає на винних осіб майнові або інші зобов’язання.

Чинне екологічне законодавство (ст. 69 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища») передбачає відшкодування заподіяної шкоди, як правило, в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення та незалежно від плати за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів. Згідно із затвердженим переліком багато видів діяльності та об’єктів становлять підвищену екологічну небезпеку для навколишнього природного середовища. Законодавство відносить такі види діяльності та об’єкти до джерел підвищеної екологічної небезпеки. Особи, які володіють джерелами підвищеної екологічної небезпеки, зобов’язані компенсувати заподіяну шкоду громадянам та юридичним особам, якщо не доведуть, що шкода виникла внаслідок стихійних природних явищ чи навмисних дій потерпілих.

Відповідно до приписів чч.1, 4 ст. 214 КПК України слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування.

Слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов’язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення.

Законодавець передбачив обов’язок слідчого, прокурора вносити отримані відомості про імовірне вчинення злочину за для проведення всебічного дослідження викладених обставин в ході досудового розслідування. І лише після проведення усіх можливих процесуальних дій слідчий, прокурор уповноважений прийняти відповідне рішення щодо достатності зібраних доказів, що свідчать про вчинення злочину або спростовують твердження заявника.

Заявник вважає, що відомості, викладені в заяві повинні були негайно, але не пізніше 24 годин після подання заяви вноситись до ЄРДР.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 214 КПК України

 

Заявники просять:

 

  1. Внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань заяву про вчинення посадовими особами ТОВ «Агро-Долина» злочинів, передбачених ст.ст. 236,241, 272, 253, 275 КК України.
  2. Негайно розпочати досудове розслідування та повідомити заявника шляхом вручення Витягу з ЄРДР.
  3. Звернутись до компетентних органів щодо негайно зупинення промислового виробництва ТОВ «Агро-Долина» в смт Великодолинське Одеської області та вжиття заходів щодо стягнення з ТОВ «Агро-Долина» усіх передбачених законодавством штрафних санкцій за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища

Додатки: відеозапис на носії, лист ООДА від 26.07.2018 № Ко-2260-взп-03; Ко-2516-взп-03

 

1

 

2

 

3

 

4

Поділитися статтею